Verbes Du 3Ème Groupe En Ir

2022-10-19 Elsa Wong 0

Verbes Du 3Ème Groupe En Ir. Finir, choisir, agir, subir, accomplir, bâtir, aboutir, agrandir, applaudir, approfondir, atterir, avertir, blanchir, vieillir, verbes du troisième groupe: Cette […]